Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

RaWood logo find us on https://www.facebook.com/RaWoodpl/

Zwroty:

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, gdzie przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 2. Towary wykonywane są na indywidualne życzenie Klienta i dlatego nie prowadzimy zwrotów.
 3. Dążąc do zwiększenia pewności w decyzji możemy przesłać próbki bądź dodatkowe zdjęcia na indywidualne życzenia Klienta.
 4. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości skontaktuj się z Nami – chętnie udzielimy dodatkowych informacji.
 5. Prawo do zwrotów nie dotyczą również zamówień realizowanych na firmę lub inną działalność gospodarczą.

Reklamacje transportowe:

 1. Podstawą do reklamacji związanych z transportem jest sprawdzenie przesyłki podczas odbioru zamówienia od Dostawcy.
 2. W ramach reklamacji rozpatrywane są uszkodzenia powstałe podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący ma obowiązek zgłosić ten fakt Dostawcy, który sporządzi protokół reklamacyjny.
 3. Rozpatrywanie reklamacji przyspiesza dostarczenie materiału zdjęciowego do Producenta.
 4. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w przeciągu 14 dni roboczych od daty uzyskania zgłoszenia.
 5. W momencie uznania reklamacji Producent przedstawia sposób jej realizacji.

Reklamacje produktowe:

 1. Wady produkcyjne rozpatrywane są w przeciągu 2 tygodni od ich zgłoszenia.
 2. Celem przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji proszę o przesłanie jak największej ilości zdjęć.
 3. Jeżeli zdjęcia będą niewystarczające należy dostarczyć reklamowany towar do Producenta.
 4. Producent nie pokrywa kosztów zwrotu.
 5. Nie stosowanie się do zaleceń producenta znacznie zwiększa możliwość wystąpienia uszkodzeń które nie będą podlegać gwarancji.
 6. Gwarancja nie obejmuje wad „naturalnych” powstających w wyniku naturalnej pracy drewna między innymi: zmiana koloru powodowana utlenieniem i nasłonecznieniem lub odbarwienia spowodowane naturalną strukturą drewna, wad związanych ze złym przechowywaniem, tj. zła temperatura, wilgotność bądź konserwacja.
 7. Za uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej na zlecenie Kupującego, producent nie odpowiada.
 8. Zmiany i uszkodzenia wynikające z niestosowania się do Instrukcji konserwacji i użytkowania mebli: LINK  , nie będą podlegały gwarancji.

INNE:

 1. Meble wykonywane są przy użyciu starego drewna które może mieć nierówności, zadrapania, pęknięcia, czy inne uszkodzenia. Jest to normalne dla starego drewna. A to sprawia, że każdy egzemplarz jest wyjątkowy, przez co nie możemy zagwarantować pełnej powtarzalności produktu.
 2. Tworzymy również produkty na życzenie Klientów. Dostosowanie produktów jest bezpłatne aczkolwiek może wpływać na zmianę ich ceny.
 3. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z powyższymi informacjami