Polityka prywatności RaWood

POLITYKA PRYWATNOŚCI RaWood

Niniejsza Polityka prywatności RaWood określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy RaWood pod adresem internetowym www.rawood.pl, (zwany dalej „Sklepem internetowym”), prowadzonym przez PROMETEO TRADE z siedzibą w Rakowiskach przy ul. Turkusowej 39, 21-500 Biała Podlaska (zwaną dalej PROMETEO TRADE).

RaWood logo find us on https://www.facebook.com/RaWoodpl/

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest PROMETEO TRADE z siedzibą w Rakowiskach przy ul. Turkusowej 39, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom działającym w imieniu PROMETEO TRADE wyłącznie w celu realizacji obsługi zgodnie z punktem nr 2. 
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień ze Sklepu internetowego.
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje będzie w szczególności następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie w celach związanych z realizacją zamówień a także w celach handlowych, marketingowych, promocyjnych i reklamowych PROMETEO TRADE.
 6. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania lub usunięcia. W związku z tym może wystąpić do PROMETEO TRADE z wnioskiem o udzielenie jej informacji mailowo pod adresem rodo@prometeo.com.pl
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. PROMETEO TRADE gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Organizator oraz podmioty działające w imieniu organizatora stosują zasady RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, PROMETEO TRADE stosuje protokół SSL.
 5. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.
 6. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.
 7. Każdy klient ma dostęp do swoich danych osobowych, możliwość ich weryfikacji, zmiany lub usunięcia pod adresem rodo@prometeo.com.pl
 8. Wszelkie pytania, informacje czy uwagi można również zgłaszać mailowo pod adresem rodo@prometeo.com.pl

Pliki cookies

 1. PROMETEO TRADE używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.
 2. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne”, które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca ze Sklepu internetowego może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.
 3. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
 • umożliwienie dodawania produktów do i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
 • rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia;
 • zachowania personalizacji strony, ustawień języka;
 • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 1. Dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjne“ i „stałe“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.  O stronie dotyczącej cookies

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z ich polityką prywatności tam ustaloną.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną celem zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem oraz dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.