POLITYKA PRYWATNOŚCI RaWood

Niniejsza Polityka prywatności RaWood określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy RaWood pod adresem internetowym www.rawood.pl, (zwany dalej „Sklepem internetowym”), prowadzonym przez RAWOOD z siedzibą w Białej Podlaskiej przy al. Jana Pawła II nr 1, 21-500 Biała Podlaska (zwaną dalej RAWOOD).

RaWood logo find us on https://www.facebook.com/RaWoodpl/

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest RAWOOD z siedzibą w Białej Podlaskiej przy al.Jana Pawła II nr 1, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom działającym w imieniu RAWOOD wyłącznie w celu realizacji obsługi zgodnie z punktem nr 2.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień ze Sklepu internetowego.
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje będzie w szczególności następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie w celach związanych z realizacją zamówień a także w celach handlowych, marketingowych, promocyjnych i reklamowych RAWOOD.
 6. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania lub usunięcia. W związku z tym może wystąpić do RAWOOD z wnioskiem o udzielenie jej informacji mailowo pod adresem info@rawood.pl.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. RAWOOD gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Organizator oraz podmioty działające w imieniu organizatora stosują zasady RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, RAWOOD stosuje protokół SSL.
 5. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.
 6. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.
 7. Każdy klient ma dostęp do swoich danych osobowych, możliwość ich weryfikacji, zmiany lub usunięcia pod adresem info@rawood.pl.
 8. Wszelkie pytania, informacje czy uwagi można również zgłaszać mailowo pod adresem info@rawood.pl.

Pliki cookies

 1. RAWOOD używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.
 2. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne”, które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym (są to tzw. „cookies stałe“). Osoba korzystająca ze Sklepu internetowego może je w każdej chwili usunąć, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość.
 3. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
 • umożliwienie dodawania produktów do i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
 • rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia;
 • zachowania personalizacji strony, ustawień języka;
 • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 1. Dokonywanie zakupów poprzez Sklep internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjne“ i „stałe“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą z serwisu Sklepu internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.  O stronie dotyczącej cookies

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z ich polityką prywatności tam ustaloną.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną celem zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem oraz dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.